"DE HELENDE KRACHT VAN FAMILIEOPSTELLINGEN." CONSTELLATIONS

helende kracht van familieopstellingen.the healing power of (family) constellations: for english text: scroll down.
 
Alle mensen zijn verbonden met hun familie, gewild of ongewild. Zolang het goed gaat en is, is er niets aan de hand. Echter soms vinden er een aantal levensgebeurtenissen plaats, die grote gevolgen kunnen hebben voor het gezin en familiegebeuren zoals:
(echt) scheiding, verlies door overlijden, abortus, adoptie, conflicten, uitstoting, suïcide, misdaad, incest, deelname aan een sekte etc.
Het resultaat kan zijn dat de familieziel door deze gebeurtenis(sen) onder spanning komt te staan en dat deze spanning wordt vertaald in psychische of psychosomatische klachten bij één of meerdere familieleden. Er is een methode ontwikkeld (het werken met familieopstellingen) door Bert Hellinger die inzicht kan geven in de familieproblematiek.
Het werken met deze methode kan datgene helen wat nodig is.

                                                      

Structuuropstellingen

Naast het opstellen van familierelaties blijkt het uit de ervaring heel goed mogelijk om abstracte begrippen zoals de liefde, angst, activiteit, passiviteit, de oorlog, of een land op te stellen.
Dit kan soms plaats vinden tijdens een opstelling, door bijvoorbeeld naast opa en oma ook de oorlog, of de kerk, of wat er maar nodig is op dat moment, op te stellen.
Ook kan een opstelling geheel uit het opstellen van abstracte begrippen bestaan. Een door ons veel gebruikte opstelling is het opstellen van liefde, structuur, wijsheid en kennis.
Voor de vragensteller geeft dit vaak veel inzicht, zonder dat er voor de groep uitleg nodig is over hetgeen de opstelling toont.

Daarnaast kunnen we verschillende mensen voor jezelf opstellen, bijvoorbeeld iemand voor het kleine kind dat je ooit was, iemand voor je als jong volwassene, en iemand voor degene, die je nu bent. Door de informatie die vrij komt kunnen we problemen uit een bepaalde levensfase mogelijk oplossen.
Een enkele keer is het nodig iemand voor een stukje van je ziel op te stellen, dat stukje dat je bij iemand, of op een bepaalde plek had achter gelaten. Zodoende kan dat deel weer terug gebracht worden bij jou.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een cliënt stelt tijdens de workshop zijn of haar familie op door groepsleden te kiezen die zijn of haar familieleden willen representeren. Tijdens een familieopstelling worden verborgen dynamieken zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van groepsleden. Deze kunnen tijdelijk de plaats van de familieleden van de cliënt en van de cliënt zelf innemen.
Het bijzondere om op deze manier te werken blijkt uit het feit dat de opgestelde groepsleden, op hun toegewezen plek door de cliënt, toegang krijgen tot de familieziel van de cliënt en daarmee tot dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als de oorspronkelijke familieleden. Tijdens de opstelling wordt getracht op een methodische wijze de verstrengelingen en belemmeringen zo te wijzigen dat er voor alle familieleden een goede oplossing komt.

Data: tweedaagse workshop, zie progra

Voor wie is deze workshop?
Voor mensen die graag meer inzicht willen hebben in hun eigen familie- thematiek /problematiek.

Aantal deelnemers: maximaal 18 mensen

Werktijden: 10 uur tot 18 uur.

The healing power of (family) constellations.

All people are connected with their families, sometimes people like that, sometimes they don’t. As long as everything goes well and as long as all relationships are all right there are no problems. But sometimes life events are happening, these life events can have a tremendous effect and impact on the family, and on the different members of the family. Even after generations such events do influence the well being of the offspring.
We all know examples of such events: divorce of the parents, incest, conflicts in the family, a member being killed during the war, or having killed someone, adoption, someone who is being expelled out of the family for some reason, crime, suicide of one of the members, abortion, participating in a sect, early death of a child, emigration to another country, being part of a nation whose members have been massacred or whose members have been perpetrators, and so on.
Due to such events the family soul, or even the soul of a nation, or of other kind of groups can be touched in a bad way. There can flow a negative effect from this badly affected soul of the family or of the group towards the members of this family or group. Because of this, one or more of the members can become physically or mentally ill. In order to be healed it can be useful and necessary to heal at the level of the soul of the group or family to which a specific person belongs.

The method we are using in order to heal at the level of the soul is called family constellations, or shortly: constellations. It is developed by Bert Hellinger.
By experience it has turned out that people are capable of receiving information and feelings, if they are literally placed in a certain position. In that way persons can have access to the soul of another person or of a system, or even of a nation. We are using this capability during the workshop. We are gathering with at least ten persons, it should be fine if there is a balance between the amount of men and women, but this is not necessary.
The person who wants to work is having a short interview with the supervisor, after this the supervisor will propose which persons of a special system to which she or he belongs ( for example her or his family, or colleagues) can literally be placed in the open space in the group. Then the person is invited to choose representatives out of the group for the different persons or concepts which need to be worked with. Also she or he is choosing someone for her or himself.
The supervisor then will work with this constellation in order to release blockages or hindrances, which are preventing the life and love force to flow fluently through this system. When this is done successfully the representatives of members and concepts of this system are feeling a relieve: the soul of this system and so the soul of the belonging persons is no longer affected by former negative life events.