Het programma van the school of new directions:


De weg voorbij de dood

   


door Rineke van Voorn en Gradus van Florestein

data 2018: (inschrijving voor deel 1 sluit 1 maart 2018)
donderdag t/m zaterdag:

deel 1, de thuiskomst                   22,23,24 maart 2018
deel 2, het verblijf                        20,21,22 september 2018
deel 3, de terugkeer                     21,22,23 maart 2019

2017:  voorafgaande groep: (inschrijving voor deel 1 sluit 1 februari 2017!)
deel 1, de thuiskomst                  16,17,18 februari 2017
deel 2, het verblijf                       14,15,16 september 2017
deel 3, de terugkeer                   22,23,24 februari 2018

Lees meer

info en opgave:
Gradus van Florestein: grens1@planet.nl
of Rineke van Voorn: rvanvoorn@gmail.com

kosten: € 270,- per deel
     

bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich bezig wil houden met degene, die hij of zij zelf is, en met de manier waarop ook anderen door hen bezield kunnen worden.
De workshop is (voorlopig) verdeeld in vier blokken: het oosten, uw geboorte en jeugd, het zuiden: uw volwassenheid, het westen: het ouder worden, en tenslotte het noorden: uw verbinding met uw voorouders.

Mocht u de roep voelen om uw eigen levensloop te verkennen en te ervaren hoe we bezielend ouder kunnen worden dan is dit een uitnodiging.

workshopleider:  Rineke van Voorn en Gradus van Florestein

data:
deel 1:                                    23 en 24 oktober 2018 (dinsdag en woensdag)
deel 2 en 3 :                          voor- en najaar 2019

deel 4:                                        voorjaar 2020

kosten: € 200,- per deel (inclusief lunch etc)
info en opgave: Gradus van Florestein, grens1@planet.nl of Rineke van Voorn, rvanvoorn@gmail.com

familie opstellingen

  
 

Gieten

met Clementa Veldman, psychiater en Gradus van Florestein, psychiater,
Grensweg 1, 9461 TN Gieten.
We zorgen ervoor dat iedereen die een opstelling wil doen aan de beurt komt. Per dag is er plek voor maximaal 4 opstellingen= 4 personen die een opstelling willen doen.

data 2018
  • zaterdag 27 januari 2018, 9.45 - 17.30.

kosten: € 100,- (incl. lunch en koffie/thee)
info
en opgave:
Gradus van Florestein: grens1@planet.nl
06 50665511

Finkum (bij Leeuwarden)

info volgt
door Agnes Tjallema en Klaas Peter van der Wal
info en opgave: www.praktijkhetnoorderlicht.nl; 058-2574760

 Annen

Begeleiders An Bierman en Rik van Tongeren
Datum : volgt
Kosten : Als je een opstelling wilt zijn de kosten €70,-, als je alleen representant bent €40,-.
Info en opgave : www.anbierman.nl
0592-271727

Lees meer

Transformatie en overgangsrites

Transformatie en overgangsrites.

Deze workshop is gebaseerd op universele, eeuwenoude tradities en principes. De basis ligt in de wijsheid van de oude Inca's. Met behulp van onder andere vuurceremonies en overgangsrites (Munay-Ki) doorbreken wij oude percepties en scheppen wij nieuwe zekerheden en een nieuw houvast. Hierdoor zijn we meer in staat de binnenkomende energieën te integreren in ons zelf.
Onze reis is van ons verleden, naar de werelden van onze voorouders, van hieruit naar onze zielsverwanten, en tenslotte naar de sterren. Lees meer

De workshop is opgebouwd uit vier delen, elk deel duurt drie dagen.

Locatie: the school of new directions, Grensweg 1, Gieten

data 2018 (altijd donderdag t/m zaterdag):
deel 1:          8,9,10 maart 2018  (inschrijving sluit 16 februari 2018)
deel 2:         6,7,8 september 2018
deel 3:         voorjaar 2019
deel 4:         najaar 2019

kosten: € 270,- per deel (inclusief lunch, reader etc)
info en opgave: Gradus van Florestein; grens1@planet.nl  of 06-50665511 of Rineke van Voorn: rvanvoorn@gmail.com

Transgenerationeel werken

'Transgenerationeel werken, werken met opstellingen': het verhelderen van onzichtbare loyaliteiten met behulp van onder andere opstellingen en andere technieken.
Deze opleiding bestaat uit totaal acht dagen, verdeeld over blokken van twee dagen, verspreid over een jaar.
Deze is toegankelijk voor iedereen die zelf aan het werk wil met opstellingen.
Het is een unieke kans om de werkwijze vanuit het onzichtbare domein van de ziel eigen te maken.

door Rineke van Voorn en Gradus van Florestein
lees meer.

Locatie: Grensweg 1, Gieten

Data 2018: altijd vrijdag t/m zaterdag.

volgt.
 

kosten:  € 250,- per deel (inclusief reader, lunch etc.)
opgave: via mail: grens1@planet.nl of rvanvoorn@gmail.com
info: Rineke van Voorn, 06  54732847 of Gradus van Florestein, 06 50665511
 

vrouwen rond de haard

Vrouwen rond de haard wil een plek bieden voor vrouwen die in verbinding met elkaar, bewust willen worden van hun vrouwelijke kwaliteiten, zodat deze ingezet kunnen worden in onze samenleving. Zie: vrouwen rond de haard.

met Rineke van Voorn en Heidi de Jong.

Data: (altijd op dinsdagavond, start 20.00 uur)
programma 2016/2017 is afgerond.
Data voor najaar 2017-voorjaar 2018 volgen.

locatie: Keizersweg 22, 7441 BB Nijverdal
kosten: € 10,- per avond
opgaveRineke van Voorn: rvanvoorn@gmail.com; 0654732847 
of Heidi de Jong: heidi@heididejong.nl; o6 47024856

Algemeen

De prijs is inclusief lunch, koffie/thee, materiaal.
Informeer naar onze reduktie voor minimum inkomens.
Opgave uiterlijk 10 dagen voor het begin van de cursus.

Info en opgave:
Gradus van Florestein, Grensweg 1, 9461 TN Gieten, 06 50665511, grens1@planet.nl of
Rineke van Voorn, Steen van Ommerenstraat 11, 7443 ZA Nijverdal, 06 54732847, rvanvoorn@gmail.com.
Opgave uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus; inschrijving naar volgorde binnenkomst opgave.
Prijzen inclusief lunch, koffie/thee, materiaal; informeer naar onze reductie voor minimum inkomens.