Reizen door de tijd


Reizen door de tijd.

 

Op het scherp van de snede
verbinden wij lineaire tijd,
circulaire tijd en droomtijd,
terwijl wij ons in de tijdloosheid geborgen weten.

Wij eren en verschuiven onze relatie met de hoeder van de lineaire tijd,
wij eren en begroeten de hoeder van de circulaire tijd
wij eren en begroeten de hoeder van de droomtijd.


Lineair gezien beëindigen wij binnenkort een cyclus van 5125 jaar en een cyclus van 25.625 jaar.  Voor de eerste keer in 26.000 jaar beweegt de zon met haar planeten op één lijn met de ingang van de zwarte weg, of de grote kloof van de Melkweg. Deze zwarte weg leidt rechtstreeks naar het centrum van onze Melkweg. Door deze poort worden wij verbonden met meerdere domeinen, wordt de sluier tussen vorm en essentie dunner, en wordt onze mogelijkheid om tussen de verschillende domeinen te bewegen door het richten van onze aandacht versterkt. De periode dat onze zon voor de ingang van de grote kloof beweegt duurt van begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot rond 2018 en bestrijkt een periode van 36 jaar.

Maar aan het einde van deze lange cyclus van ongeveer 26.000 jaar gaat ook onze manier van tijdsbeleving veranderen: vanuit een meer lineair tijdsbesef verschuift ons tijdsbesef meer naar de droomtijd. De droomtijd is te zien als een werkelijkheid vanuit energetisch perspectief. In het begin van de wereld waren alle transities in de droomtijd; in deze gebieden is het pure en gewijde leven eeuwig; in dromen is het verleden verdwenen en is het mythische verworven. De mystieke tijd die hersteld is, is de droomtijd. Terugstappen in de droomtijd is terugstappen in de mythische tijd. Het is de sjamaan toegestaan om in het moment van de dageraad van de tijd te stappen. 

In deel 1 van de workshop transformatie en overgangsrites hebben we de vier perspectieven van waaruit we de werkelijkheid kunnen ervaren beschreven. Vanuit dit energetisch perspectief is alles er tegelijkertijd en minder afgegrensd van elkaar dan bijvoorbeeld vanuit het letterlijke perspectief. Dit betekent ook dat de verschillende domeinen, bijvoorbeeld het domein van onze voorouders, van onze gidsen, van andere wezens, meer toegankelijk zijn dan ooit.
Deze workshop is opgezet om de overgang van het lineaire tijdsbesef naar de droomtijd makkelijker te maken, zowel in ons eigen leven, als in het leven van degenen, die ons dierbaar zijn, als voor de gebeurtenissen op de planeet. We worden de vroedvrouwen en vroedmannen van een nieuw tijdsbesef dat nu reeds het lineair tijdsbesef begint te doordringen. Alle activiteiten die we hebben uitgezet voor deze drie dagen staan in dit licht: de geboorte te begeleiden van een ander tijdsbesef dan de afgelopen duizenden jaren telde. In die zin is dit het einde van de lineaire tijd die los staat van de circulaire tijd en los staat van de droomtijd. Deze verschillende manieren om de tijd te ervaren worden in deze workshop meer op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden.

 

In de vier delen van de workshop transformatie en overgangsrites hebben we geleidelijk aan onze mesa opgebouwd, we hebben onze plek in de cirkel weer ingenomen die voor ons vrij gehouden was van voor het begin der tijden, dat wil zeggen voor de dominantie van de lineaire tijd. Wij werden opnieuw deel van de groep mensen die door tijd en ruimte reizen.

Ook hebben we ons dieper verbonden met de sterren en met hun dans.

Met het opbouwen van onze mesa hebben we ook een relatie met de verschillende manieren waarop wij de tijd ervaren opgebouwd. In deel één, de slang, hebben we gezegd: als wij onze mesa creëren dan scheppen we een relatie met de tijd, zodat wij door de tijd heen kunnen reizen. Met onze mesa verbinden wij ons met de lijn van onze voorouders, opdat wij in de oneindigheid kunnen reizen. De oneindigheid is onze basis, zij houdt ons in haar armen. De verschillende manieren waarop we tijd ervaren, kunnen we bereizen, vertrekkend en terugkerend vanuit deze basis, de oneindigheid, waarin alles rust en beweegt.

In deel twee, moeder jaguar, hebben we gezegd: we kunnen uit de tijd stappen en in de droomtijd reizen. Moeder jaguar toont ons de weg voorbij de dood, we reizen in andere domeinen, in een ander tijdsbesef dan het besef van de lineairiteit. De fysieke dood verbreekt onze band met de lineaire tijd, met ons besef van lineairiteit. Wij zijn dan in de droomtijd, de dood wordt zo onze leraar.

Maar in deze overgang, die boven is beschreven, hoeven we niet te wachten op onze fysieke dood. Ons besef van tijd verandert nu, en deze verandering willen we verwelkomen, ondersteunen en begeleiden. In dit tweede deel hebben we ook gezegd: de sjamaan brengt de tijdsfactor terug naar nul, dit is dan de lineaire tijdsfactor, en we stappen zo de onmetelijkheid in en de tijdloosheid.

In deel drie, de kolibrie, hebben we gezegd: als wij buiten de tijd stappen kunnen wij onze reis realiseren. Wij houden ons aan onze afspraken (lineairiteit) en zijn tegelijkertijd in het tijdloze.

In deel vier, de condor, hebben we gezegd: de condor toont ons vergezichten waarvan wij alleen maar kunnen dromen. Wij dromen nu de wereld de werkelijkheid in, wij vragen niet meer naar de richting maar geven ons over aan de vlucht van de condor. Wij zijn ons weer bewust van het immense netwerk van het leven waarin wij worden, zelf vormen en scheppen. Zo wordt toegevoegd aan elk brood dat wij breken, aan elk glas dat wij schenken. Als ons besef van tijd verschuift van lineairiteit naar de droomtijd is dit exact wat er gebeurt: we scheppen een nieuwe wereld in harmonie met de tijdloosheid, met de tijdloze dans van de schepping. Wij worden ons diep bewust van onze bewegingen in de grote dans van het leven op alle niveaus, in alle domeinen, een bewust scheppend deel van een grote bewegende schepping. 

Nu wordt er een nieuw mens geboren. Op dit moment beweegt Pluto Steenbok in, en Steenbok wordt geregeerd door Saturnus en Saturnus heerst over de tijd. Pluto gaat zelden een ander huis in, maar nu beweegt Pluto de tijd in. 

We verschuiven onze relatie met de tijd, dat wil zeggen dat ons referentie punt dat wij ten opzichte van de tijd hanteren verschuift.

 

Deze workshop is alleen toegankelijk voor mensen met een volle mesa: dus voor hen, die alle vier delen van de workshop ‘transformatie en Munay-Ki rites’ hebben gevolgd.